ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับนักดำน้ำ

ด้านล่างคุณสามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่คุณต้องกรอกก่อน ร่วมในกิจกรรมทางน้ำหรือทางเรือ!
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็นที่นี่, กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนำไปให้ในวันเริ่มหลักสูตรการดำน้ำของคุณ, วันที่ออกดำน้ำลึกหรือดำน้ำตื้น:

แบบฟอร์มทั่วไป
ทริป เช้า-เย็นกลับ:

คอร์สเรียน:

เครื่องมือฝึกอบรม
หลักสูตรดำน้ำลึก

ดำน้ำเทคนิคัล

เครื่องมือ Divemaster: เครื่องมือ Instructor:
ฐานความรู้:
เครื่องมือช่างบริการ: เครื่องมือปฏิบัติการ:

ด้านล่างคือตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม:

House Rules / Non-Agency Disclosure and Acknowledgment Agreement

โปรดอ่านอย่างละเอียดและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนเซ็นชื่อ
นี่คือข้อตกลงระหว่าง บริษัท ช้างไดร์วิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ
ชื่อ:__เทน ใจเย็น __

ข้าพเจ้า __เทน__ ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บจก.ช้างไดร์วิ่งฯ และกฎเกณฑ์ของบริษัท เมื่อใช้อุปกรณ์ที่บริษัทเป็นเจ้าของ และการให้บริการของ บจก.ช้างไดร์วิ่งฯ โดยรวมถึงอุปกรณ์ดำน้ำ

ข้าพเจ้า __เทน__ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้าพเจ้า __เทน__ ตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดำน้ำที่ปลอดภัยและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม. ข้าพเจ้าจะทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดำน้ำของ บจก.ช้างไดร์วิ่งฯ, รวมถึงคำแนะนำของกัปตันเรือ, เมื่อดำน้ำ (กัปตันเป็นผู้รับผิดชอบต่อเรือและผู้โดยสาร ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจตัดสินใจสุดท้ายบนเรือ ซึ่งรวมถึงการเลือกแหล่งดำน้ำ และยกเลิกการเดินทางเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย และสภาพอากาศ)

หากคุณไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางการดำน้ำที่ปลอดภัย หรือความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลให้ลูกเรือยกเลิกการดำน้ำของคุณ – ในกรณีนี้ไม่มีการคืนเงิน

ข้าพเจ้า __เทน__ ได้อ่าน/เห็น รายการราคาดำน้ำล่าสุดทั้งหมด สำหรับหลักสูตรดำน้ำ,ฟันไดฟ์,ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข.

ข้าพเจ้า __เทน__ ยอมรับว่าหากข้าพเจ้าถูกขัดขวางหรือตัดสินใจยกเลิกหลักสูตรหรือกิจกรรม จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากกิจกรรมของวันถัดไปถูกยกเลิกหลังเวลา 18:00 น. จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามค่าธรรมเนียมการยกเลิก

ข้าพเจ้า __เทน__ เข้าใจว่าเมื่อข้าพเจ้าจองและดำเนินการเรียนหลักสูตร ข้าพเจ้าจ่ายเงินสำหรับการฝึกหลักสูตร ไม่ใช่เพื่อการได้รับใบรับรอง หากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตรงตามข้อกำหนดของการรับใบรับรอง ผู้สอนจะไม่รับรองให้ผ่านหลักสูตร

__เทน__ หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของหน่วยงานฝึกอบรม (PADI, SDI, TDI) ได้, ข้าพเจ้ามีตัวเลือกที่จะดำเนินการฝึกอบรมต่อไปจนกว่าจะตรงตามข้อกำหนดการรับรอง – จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการฝึกอบรมเพิ่มต่อจากที่กำหนด

ข้าพเจ้า __เทน__ ได้อ่านและเข้าใจประเด็นข้างต้นแล้ว ความหมายและวัตถุประสงค์ของกฎมีความสำคัญต่อทั้งความปลอดภัยของข้าพเจ้า และความปลอดภัยของบุคลากร บจก.ช้างไดร์วิ่งฯ

ข้าพเจ้า __เทน__ เข้าใจและตกลงว่า สมาชิกของ PADI, SDI และ TDI (“สมาชิก”) ซึ่งรวมถึง บริษัท ช้างไดร์วิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ PADI, SDI และ TDI Instructors และ Divemasters แต่ละคน ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ของ PADI, SDI และ TDI และเพื่อดำเนินการอบรมที่เกี่ยวกับการดำน้ำของ PADI, SDI และ TDI แต่ไม่ใช่ตัวแทน, พนักงาน, หรือแฟรนด์ไซด์ของ PADI Americas Inc., SDI, TDI, ERDI, PFI Americas หรือ บริษัทแม่, บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัท (“PADI, SDI, TDI”)ดังกล่าว

ข้าพเจ้า __เทน__ ยังเข้าใจอีกว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิกเป็นกิจกรรมอิสระ ซึ่ง PADI, SDI หรือ TDI, ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินงานแต่อย่างใด และเข้าใจว่าในขณะที่ PADI, SDI หรือ TDI กำหนดมาตราฐานสำหรับโปรแกรมการอบรมนักดำน้ำของ PADI, SDI หรือ TDI และ PADI, SDI หรือ TDI จะไม่รับผิดชอบ และไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมการดำเนินงานของกิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิกและการดำเนินโปรแกรมประจำวันของ PADI, SDI หรือ TDI และการดูแลนักดำน้ำโดยสมาชิกหรือพนักงานของสมาชิก

ข้าพเจ้า __เทน__ ยังเข้าใจและตกลงอีกว่าในนามของข้าพเจ้า ทายาทของข้าพเจ้า และตัวแทนทางกฎหมายของข้าพเจ้า ในกรณีที่ข้าพเจ้าเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในระหว่างที่ทำกิจกรรมนี้ ข้าพเจ้าและตัวแทนทางกฎหมายของข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้ PADI, SDI หรือ TDI รับผิดชอบสำหรับการกระทำการนิ่งเฉยหรือการละเลยของ บริษัท ช้างไดร์วิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ instructors หรือ divemasters ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว

ข้าพเจ้า __เทน__ และทายาทของข้าพเจ้าได้เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเกี่ยวกับเนื้อหาของ NON-AGENCY DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGMENT AGREEMENT นี้โดยได้อ่านรายละเอียดก่อนที่ข้าพเจ้าจะเซ็นต์ชื่อในนามของข้าพเจ้าและทายาทของข้าพเจ้า

ห้ามทำการเปลี่ยนแปลง,เพิ่มเติม,การละเว้นหรือการแก้ไขใด ๆ

__เทน ใจเย็น 20/08/2563__
ลายเซ็นต์ของผู้เข้าร่วม วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

ลายเซ็นต์ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล (ที่ต้องมี) วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

General Liability Release and Express Assumption of Risk

ข้าพเจ้า __เทน ใจเย็น__ , ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับการแนะนำและแจ้งอย่างละเอียดถึงอันตรายจากการดำน้ำลึกและการมีส่วนร่วมในทัวร์นำเที่ยวในฐานะนักดำน้ำ

__เทน__ นอกเหนือจากนี้ ข้าพเจ้า เข้าใจว่าการดํานํ้าแบบใช้อากาศ,อากาศผสมออกซิเจนพิเศษ (Nitrox) และ trimix ระบบเปิด กึ่งเปิด ระบบปิด จากถังอากาศอาจเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงบางชนิด เช่น โรคเกี่ยวกับความดัน (Decompression Sickness), อาการปอดฉีก(embolism)หรือการบาดเจ็บจากการดํานํ้าในที่มีความกดอากาศสูง, ออกซิเจนเป็นพิษ (oxygen toxicity), ง่วงซึมจากก๊าซเฉื่อย(inert gas narcosis), การขาดออกซิเจน(hypoxia), ความดันคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง(hypercapnia), การบาดเจ็บจากสัตว์ทะเล หรือ การบาดเจ็บ จากแรงกดดันที่มากขึ้น(barotrauma) หรืออาการบาดเจ็บที่ต้องใช้ออกซิเจนบำบัด ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาในห้องปรับความดัน ข้าพเจ้าทราบดีว่าเพื่อที่จบหลักสูตรดำน้ำ และได้รับประกาศนียบัตรนั้น จําเป็นจําต้องมีการออกฝึกปฎิบัติในทะเลในจุดซึ่งห่างไกลจากสถานที่ที่มีห้องปรับความดัน แต่ข้าพเจ้าก็สมัครใจที่จะไปฝึก ณ สถานที่นั้น

__เทน__ ข้าพเจ้า เข้าใจและยอมรับว่าไม่มี ผู้สอน / มัคคุเทศก์ของ บริษัท ช้างไดร์ วิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนหรือมอบหมายของ บริษัท ช้างไดร์ วิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ปลอดความรับผิดชอบ”) อาจรับผิดชอบหรือรับผิดชอบในทางใด ๆ สำหรับการบาดเจ็บตายหรือความเสียหายอื่น ๆ ให้ข้าพเจ้าหรือครอบครัวทายาท หรือผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของข้าพเจ้าในกิจกรรมดำน้ำนี้ หรือเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงกลุ่มที่ผู้ปลอดความรับผิดชอบถูกปล่อยออกมา ไม่ว่าจะอยู่เฉยๆหรือกระตือรือร้น

__เทน__ ในการพิจารณาว่าได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางดังกล่าวเป็นการส่วนตัว เพื่อความเสียหายใด ๆ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในขณะที่ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการดำน้ำ รวมถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะล่วงรู้หรือคาดไม่ถึง

__เทน__ ข้าพเจ้า ยังตกลงที่จะช่วยเหลือ,ปกป้อง,ชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำอันตรายใด ๆ กับฝ่ายปลอดความรับผิดชอบจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากข้าพเจ้า, ใครก็ตามที่ตั้งใจจะทำหน้าที่ในนามของข้าพเจ้า,ครอบครัว,มรดก,ทายาท หรือมอบหมายงานที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการดำน้ำของข้าพเจ้า รวมถึงการเรียกร้องที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมนี้แม้ว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวอาจไม่มีเหตุผลเท็จหรือหลอกลวง.

__เทน__ ข้าพเจ้า ยังเข้าใจว่ากิจกรรมการดำน้ำนั้นใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกาย และข้าพเจ้าต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในระหว่างการดำน้ำนี้ และหากข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บจากอาการหัวใจวาย,ตื่นตระหนก,ภาวะระบายลมหายใจเกิน (Hyperventilation), ความเป็นพิษของออกซิเจน, ง่วงซึมจากก๊าซเฉื่อย(inert gas narcosis),จมน้ำ ฯลฯ ถือว่าความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บดังกล่าวนั้นชัดแจ้ง และข้าพเจ้าจะไม่เรียกความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือ บริษัท ที่อยู่ในรายการข้างต้น และข้าพเจ้าตกลงที่จะป้องกัน,ชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำอันตรายใด ๆ เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากข้าพเจ้า

__เทน__ ข้าพเจ้า เข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้อาจทำให้ ข้าพเจ้าลงลึกกว่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถขึ้นสู่ด้านบนได้ด้วยตัวเปล่า (โดยไม่มีอากาศหายใจ)

__เทน__ ข้าพเจ้า เข้าใจว่าข้าพเจ้าอาจต้องจัดหาอุปกรณ์ของตัวเอง และข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อสภาพการทำงานและการบำรุงรักษาของอุปกรณ์

__เทน__ ข้าพเจ้า เข้าใจว่าข้าพเจ้าอาจได้รับอุปกรณ์ดำน้ำบางรายการ และข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานและสภาพการทำงานที่เหมาะสมก่อนใช้งาน

__เทน__ ข้าพเจ้า ยังระบุด้วยว่าข้าพเจ้ามีอายุบรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฎหมายในการลงนามในการเปิดเผยความรับผิดนี้ หรือข้าพเจ้าได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของข้าพเจ้า

__เทน__ ข้าพเจ้า กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองและผ่านการรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรมดังต่อไปนี้: PADI, SDI, TDI, CMAS…, และข้าพเจ้าได้รับการฝึกอบรมจนถึงระดับ __AOWD__. ข้าพเจ้าตระหนักว่าจำเป็นต้องมีระดับการรับรองที่จำเป็นและ / หรือประสบการณ์ที่จำเป็น และแนะนำให้ลงทะเบียนในกิจกรรมการดำน้ำนี้ และข้าพเจ้าระบุว่าข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการรับรองก่อนหน้า หรือประสบการณ์ที่เทียบเท่า ข้าพเจ้าเป็นนักดำน้ำที่ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี __2526__ และดำน้ำมานาน __37__ ปี รวมการดำน้ำ __249__ ไดฟ์ จนถึงระดับความลึกสูงสุด __40__ เมตร.

__เทน__ ข้าพเจ้า เข้าใจว่าข้อกำหนดในที่นี้เป็นสัญญา และไม่ใช่เพียงการบรรยายอย่างเดียว และข้าพเจ้าได้ลงนามในเอกสารนี้ด้วยการกระทำของข้าพเจ้าเอง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในกรณีที่บทบัญญัติของข้อตกลงนี้หนึ่งประการหรือมากกว่า, ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม, ถูกจัดขึ้นโดยศาลของศาลที่มีอำนาจว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทุกด้าน, การไม่ถูกต้องเช่น ผิดกฎหมายหรือไม่มีผลบังคับใช้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่นใดในที่นี้ และข้อตกลงนี้จะถูกตีความราวกับไม่ถูกต้อง,ผิดกฎหมาย
หรือบทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้
หรือบทบัญญัติที่ไม่เคยมีอยู่ในที่นี้

มันเป็นความตั้งใจของ__เทน ใจเย็น __ โดยตราสารนี้เพื่อละเว้นและปลดปล่อยความรับผิดชอบกับ INSTRUCTORS DIVEMASTER/GUIDE จาก บริษัท ช้างไดร์วิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, ธุรกิจ (บริษัท ช้างไดร์วิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด), และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และฝ่ายที่ได้รับการปล่อยความรับผิดชอบตามที่กำหนดข้างต้น, จากความรับผิดหรือความรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับความเสียหายส่วนบุคคล, ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการเสียชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือเกิดขึ้นจาก, โดยตรงหรือโดยอ้อม, รวมถึง,แต่ไม่จำกัดเพียง, ความประมาทของฝ่ายที่ได้รับการปล่อยความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะอยู่เฉยๆหรือกระตือรือร้น ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงเนื้อหาทั้งหมดของการปลดปล่อยความรับผิดชอบนี้ และข้อสันนิษฐานของความเสี่ยงโดยการอ่านมัน ก่อนที่จะลงนามในนามของตัวเองและทายาทของข้าพเจ้า

ห้ามทำการเปลี่ยนแปลง,เพิ่มเติม,การละเว้นหรือการแก้ไขใด ๆ
__เทน ใจเย็น 20/08/2563__
ลายเซ็นของนักเรียน / ผู้เข้าร่วม / วันที่ , ลายเซ็นของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล / วันที่
(ที่ใช้บังคับ)
____________________________________
พยาน / วันที่

Diver Medical | Participant Questionnaire หน้า 1-3

ชื่อผู้เข้าร่วม __เทน ใจเย็น__ วัน เดือน ปีเกิด __09/11/2520__
(Print)

การดำน้ำแบบสคูบ้าเพื่อการสันทนาการและการฟรีไดฟ์วิ่งต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีเงื่อนไขทางการแพทย์บางประการที่อาจเป็นอันตรายได้ในขณะดำน้ำ,ตามที่ระบุด้านล่าง ผู้ที่มี,หรือมีแนวโน้ม,เงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ ควรได้รับการประเมินโดยแพทย์ แบบสอบถามประวัติทางการแพทย์ผู้เข้าร่วมนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาว่าคุณควรได้รับการประเมินโดยแพทย์หรือไม่ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพก่อนการดำน้ำ กับอาการที่ไม่ได้แสดงในแบบฟอร์มนี้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนดำน้ำ หากคุณรู้สึกไม่สบายให้หลีกเลี่ยงการดำน้ำ หากคุณคิดว่าคุณเป็นโรคติดต่อ,ให้ป้องกันตนเองและผู้อื่นโดยไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมการดำน้ำและ / หรือกิจกรรมดำน้ำ. การอ้างอิงถึง “การดำน้ำ” ในแบบฟอร์มนี้ครอบคลุมทั้งการดำน้ำแบบสคูบ้าและการฟรีไดฟ์วิ่ง. แบบฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นการกลั่นกรองเบื้องต้นสำหรับนักดำน้ำใหม่ แต่ยังเหมาะสำหรับนักดำน้ำที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของคุณและของผู้อื่นที่อาจดำน้ำกับคุณตอบคำถามทุกข้ออย่างซื่อสัตย์.

table {
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
width: 100%;
border: 2px solid #ddd;
}
th, td {
text-align: left;
padding: 5px;
}
tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2}

คำแนะนำสำหรับแบบสอบถามทางการแพทย์

ทำแบบสอบถามนี้ให้สมบูรณ์ก่อน เพื่อดำน้ำสคูบ้าหรือหลักสูตรฟรีไดฟ์วิ่ง

หมายเหตุสำหรับผู้หญิง: หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือพยายามตั้งครรภ์ อย่าดำน้ำ!..

คำถาม ตอบ “ใช่” ตอบ “ไม่”
มีปัญหากับปอด / การหายใจ,หัวใจ,เลือด หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โควิด-19 ใช่ / ไปที่กล่อง A ไม่
อายุมากกว่า 45 ปี ใช่ / ไปที่กล่อง B ไม่
ไม่สามารถออกกําลังกายเบาๆได้ (เช่นเดิน 1.6 ก.ม. ในเวลา 14 นาที หรือว่ายน้ำ 200เมตร โดยไม่ต้องพักผ่อน), หรือไม่สามารถมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายตามปกติเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพหรือร่างกาย ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ใช่ * ไม่
มีปัญหาเกี่ยวกับตา,หู หรือโพรงจมูก / ไซนัส ใช่ / ไปที่กล่อง C ไม่
ได้รับการผ่าตัดภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา หรือมีปัญหาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดที่ผ่านมา ใช่ * ไม่
หมดสติ, ปวดหัวไมเกรน, ลมชัก, โรคหลอดเลือดสมอง, อาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างมีนัยสำคัญ, หรือประสบกับการบาดเจ็บทางระบบประสาทหรือโรค ใช่ / ไปที่กล่อง D ไม่
ขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษา (หรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาภายใน 5 ปีที่ผ่านมา) สำหรับปัญหาด้านจิตใจ, ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ, โรคแพนิค(Panic Attacks), หรือติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์, หรือได้รับการวินิจฉัยว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ ใช่ / ไปที่กล่อง E ไม่
มีปัญหากับหลัง, ไส้เลื่อน, แผลพุพอง, แผลมีหนอง, ฝี, หรือโรคเบาหวาน ใช่ / ไปที่กล่อง F ไม่
มีปัญหากระเพาะอาหารหรือลำไส้, รวมถึงอาการท้องร่วงล่าสุด ใช่ / ไปที่กล่อง G ไม่
กำลังใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ (ยกเว้นการคุมกำเนิดหรือยาต้านมาลาเรีย นอกเหนือจากยา mefloquine / Lariam) ใช่ * ไม่

ลายเซ็นผู้เข้าร่วม

หากคุณตอบว่า “ไม่” ต่อคำถามทั้ง 10 ข้อข้างต้น, ไม่จำเป็นต้องทำการประเมินทางการแพทย์. โปรดอ่านและยอมรับข้อความของผู้เข้าร่วมด้านล่างโดยการลงชื่อและลงวันที่

ข้อความผู้เข้าร่วม: ข้าพเจ้าตอบคำถามทุกข้ออย่างชื่อสัตย์, และเข้าใจว่าข้าพเจ้ายอมรับความรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใด ๆ ที่เกิดจากคำถามใด ๆ ที่ข้าพเจ้าอาจตอบไม่ถูกต้อง หรือความล้มเหลวของข้าพเจ้าในการเปิดเผยภาวะสุขภาพที่มีอยู่หรือที่ผ่านมา

__เทน ใจเย็น__
ลายเซ็นผู้เข้าร่วม (หรือหากผู้เยาว์จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครอง / ผู้ดูแล) วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

__เทน ใจเย็น 09/11/2520__
ชื่อผู้เข้าร่วม (ตัวบรรจง) วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)
__________________
ชื่อครูผู้สอน (ตัวบรรจง) ชื่อสถานที่สอนดำน้ำ (ตัวบรรจง)

* หากคุณตอบว่า “ใช่” ต่อคำถามด้านบน ข้อที่ 3, 5 หรือ 10 หรือ คำถามใด ๆ ในหน้า 2, โปรดอ่านและยอมรับข้อความข้างต้นโดยการลงนามและลงวันที่ และนำทั้งสามหน้าของแบบฟอร์มนี้ (แบบสอบถามผู้เข้าร่วมและแบบฟอร์มการประเมินของแพทย์) ไปพบแพทย์เพื่อรับการประเมินทางการแพทย์. ในการเข้าร่วมในหลักสูตรดำน้ำ ต้องได้รับการอนุมัติจากแพทย์

Diver Medical | Participant Questionnaire หน้าต่อ 2-3

ชื่อผู้เข้าร่วม:__เทน ใจเย็น__วัน เดือน ปีเกิด:__09/11/2520__

กล่อง A – ฉันมี / เคยมี: ตอบ “ใช่” ตอบ “ไม่”
การผ่าตัดหน้าอก, ผ่าตัดหัวใจ, การผ่าตัดลิ้นหัวใจ, การใส่ขดลวดขยายหลอดเลือด, หรือ ภาวะปอดรั่ว(ปอดยุบ). ใช่* ไม่
โรคหอบหืด, เสียงวี้ด(wheezing) , โรคภูมิแพ้อย่างรุนแรง, ไข้ละอองฟางหรือทางเดินหายใจหนาแน่น ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจำกัดกิจกรรมการออกกำลังกาย / การออกกำลังกายของข้าพเจ้า. ใช่* ไม่
ปัญหาหรือความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจของฉันเช่น: โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, อาการเจ็บหน้าอกเมื่อออกแรง, หัวใจล้มเหลว, น้ำท่วมปอด (Pulmonary Edema) หรือปอดบวมน้ำ, หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง, หรือกำลังทานยาสำหรับโรคหัวใจใด ๆ ใช่* ไม่
โรคหลอดลมอักเสบกำเริบ และในปัจจุบันมีอาการไอภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นถุงลมโป่งพอง ใช่* ไม่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โควิด-19 ใช่* ไม่
กล่อง B – อายุมากกว่า 45 ปี และ: ตอบ “ใช่” ตอบ “ไม่”
ปัจจุบันสูบบุหรี่ หรือสูดดมนิโคตินด้วยวิธีอื่น ใช่* ไม่
มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ใช่* ไม่
มีความดันโลหิตสูง ใช่* ไม่
มีญาติสนิทที่เสียชีวิตอย่างกะทันหัน หรือโรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมองก่อนอายุ 50 ปี, หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 50 ปี (รวมถึงจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ, โรคหลอดเลือดหัวใจหรือ cardiomyopathy). ใช่* ไม่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โควิด-19 ใช่* ไม่
กล่อง C – ฉันมี / เคยมี: ตอบ “ใช่” ตอบ “ไม่”
การผ่าตัดไซนัสภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ใช่* ไม่
โรคเกี่ยวกับหูหรือการผ่าตัดหู,การสูญเสียการได้ยินหรือปัญหาเกี่ยวกับความสมดุล ใช่* ไม่
เกิดซ้ำไซนัสอักเสบภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ใช่* ไม่
การผ่าตัดตาภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา ใช่* ไม่
กล่อง D – ฉันมี / เคยมี: ตอบ “ใช่” ตอบ “ไม่”
บาดเจ็บที่ศีรษะด้วยการหมดสติภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ใช่* ไม่
ได้รับบาดเจ็บทางระบบประสาทหรือโรคถาวร ใช่* ไม่
อาการปวดหัวไมเกรนที่เกิดซ้ำภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา, หรือใช้ยาเพื่อป้องกัน ใช่* ไม่
หน้ามืดหรือเป็นลม (หมดสติ/กึ่งหมดสติ) ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ใช่* ไม่
โรคลมชัก, อาการชัก, หรือชัก, หรือใช้ยาเพื่อป้องกัน. ใช่* ไม่
*ต้องมีการประเมินทางการแพทย์ของแพทย์ (ดูหน้า 1)

Diver Medical | Participant Questionnaire หน้าต่อ 3-3

ชื่อผู้เข้าร่วม:__เทน ใจเย็น__วัน เดือน ปีเกิด:__09/11/2520__

กล่อง E – ฉันมี / เคยมี: ตอบ “ใช่” ตอบ “ไม่”
พฤติกรรมสุขภาพ, ปัญหาทางจิตใจหรือเกี่ยวกับจิตวิทยาที่ต้องการการรักษาพยาบาล / จิตเวช. ใช่* ไม่
โรคซึมเศร้า, ความคิดฆ่าตัวตาย, โรคแพนิค(Panic Attacks), โรคไบโพลาร์(bipolar disorder) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ต้องใช้ยา / การรักษาทางจิตเวช. ใช่* ไม่
รับการวินิจฉัยภาวะสุขภาพจิต หรือความผิดปกติของการเรียนรู้ / การพัฒนาที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ใช่* ไม่
การติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ที่ต้องการการรักษาภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ใช่* ไม่
กล่อง F – ฉันมี / เคยมี: ตอบ “ใช่” ตอบ “ไม่”
ปัญหาหลังกำเริบใน 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่ง จำกัด กิจกรรมประจำวันของฉัน ใช่* ไม่
หลังหรือการผ่าตัดกระดูกสันหลังภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ใช่* ไม่
โรคเบาหวาน, ไม่ว่าจะเป็นอินซูลิน หรือควบคุมอาหาร หรือเบาหวานขณะตั้งครรภ์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ใช่* ไม่
ไส้เลื่อนไม่ถูกแก้ไข ที่จำกัดความสามารถทางกายภาพของฉัน ใช่* ไม่
แผลที่กำลังเป็นอยู่ หรือไม่ได้รับการรักษา, ปัญหาบาดแผล, หรือการผ่าตัดแผลในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ใช่* ไม่
กล่อง G – ฉันมี / เคยมี: ตอบ “ใช่” ตอบ “ไม่”
การผ่าตัดทวารเทียม(Ostomy) และไม่มีการระบุทางการแพทย์ ว่าว่ายน้ำหรือมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย ใช่* ไม่
การขาดน้ำ จำเป็นต้องมีการแทรกแซงทางการแพทย์ภายใน 7 วันที่ผ่านมา ใช่* ไม่
แผลกระเพาะอาหารที่กำลังเป็นอยู่ หรือไม่ถูกรักษา หรือแผลในลำไส้หรือการผ่าตัดแผลในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ใช่* ไม่
กรดไหลย้อนเป็นประจำ, สำรอกอาหาร, หรือ โรคไหลย้อนจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหาร (GERD). ใช่* ไม่
โรคลำไส้อักเสบ (Ulcerative Colitis) หรือ โรคโครห์น Crohn’s disease กำลังเป็นอยู่หรือไม่ได้รับการควบคุม ใช่* ไม่
การผ่าตัดลดความอ้วนภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ใช่* ไม่

จองกิจกรรมดำน้ำของคุณ!

สำหรับทุกกิจกรรมดำน้ำหรือคอร์สดำน้ำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงนักดำน้ำมืออาชีพ!

เลือกซื้ออุปกรณ์ดำน้ำส่วนตัวที่สะอาดและปลอดภัย ที่คุณสามารถไว้วางใจในทุกที่ ที่คุณดำน้ำ!


เกาะช้าง กับ การดำน้ำ

การดำน้ำลึกที่เกาะช้าง เป็นกิจกรรมยอดฮิตในการใช้วันหยุดพักผ่อนของคุณบนเกาะ สำรวจชีวิตทางทะเลที่สวยงาม เราดำน้ำกันได้ตลอดทั้งปี


สังคมออนไลน์

ติดต่อกับเรา, กดชอบและติดตามเราบน Facebook, แสดงความคิดเห็นกับเราบน google


Trip Advisor

แสดงความคิดเห็นของคุณกับเราGo up